5 zaista dobrih i proverenih razloga da gradite kamenom

Da li ste ikada razmišljali o korišćenju prirodnog kamena za gradnju, ali ste odustali od te ideje zbog nekog materijala koji je izgledao nešto lakši za obradu?