Praška šunka, španska sela, ruska salata i ostale geografsko-jezičke zavrzlame

S obzirom na kompleksnost našeg jezika, pri usvajanju noviteta, dešavalo se da je teško izgovoriti tu reč u originalu. Umesto “lomljenja jezika”, naš narod je novim terminima i izrazima jednostavno pridodao geografski pridev.