fbpx
Friday, December 2, 2022

NAJČITANIJE

MagazinOgnjišteŠta su porodične konstelacije, kako tačno funkcionišu i kakva su iskustva

Šta su porodične konstelacije, kako tačno funkcionišu i kakva su iskustva

Kroz porodicu dobijamo život, ljubav, pažnju ali i mnoge nerazrešene konflikte, bolne tačke porodične istorije, zaboravljene, a tragično izgubljene članove. Porodične konstelacije upravo otkrivaju ove “čvorove”.

Piše: Silvana Đorđević

Dinamika porodičnih odnosa koja postoji, ali je malo kada jasno uočljiva, deluje u svim oblastima života. Kada je dobro postavljena, osećamo se dobro i neopterećeno. Međutim, kada je energija porodičnog stabla ispresecana traumama predaka, osećamo blokiranost i borimo se sa problemima koje ne uspevamo da rešimo čak i kada angažujemo maksimum svojih kapaciteta. Tada nam trebaju porodične konstelacije.

Energetski disbalans se oseća kao emocionalno i psihološko opterećenje, a život kao da nas blokira i sabotira. Upravo to nas sprečava da živimo ispunjen i srećan život.

Tendencija ovog vremena je isticanje značaja individualnosti i pri tom gubimo širu sliku. Produkt  smo svih onih koji su živeli pre nas, kako u porodičnom tako i u kolektivnom smislu. Kroz porodicu dobijamo život, ljubav, pažnju, ali i mnoge nerazrešene konflikte, bolne tačke porodične istorije, zaboravljene, a tragično izgubljene članove i mnogo drugih situacija i ljudi o kojima najverovatnije ne znamo ništa, a koji već samim tim što su svojim životima pripadali našem porodičnom sistemu, i te kako utiču na nas, našu sreću, kapacitet, život uopšte. Upravo iz tog nesvesnog dela našeg bića, ova tehnika izvlači na videlo i razrešava sve ono što stoji kao teret kako bi osoba integrisala svaki deo kao svoju novu snagu. Mnoge zdravstvene tegobe se umanjuju ili potpuno nestaju jer je osoba rasvetlila ono što je stajalo u senci njenog bića i sa čime nije mogla da se izbori.

Ovakav, nov pogled na uticaj misli na psiho-fizičko stanje osobe daje epigenetika, kvantna fizika i medicina, autori poput Ridiger Dalkea, Džoa Dispenca, Ruperta Šeldrejk, Masaru Emotoa i drugi. Kada se ovi fenomeni sagledaju u potpunosti, prirodno dolazimo do spoznaje da mi u kontinuitetu komuniciramo na nesvesnom nivou, na mnogo načina.

Naše postojanje ima veći smisao, povezani smo sa ličnim, kolektivnim i planetarnim dešavanjima,pa kad u našoj svesti promenimo obrazac – uzročno-posledičnog dešavanja – kvantnim poimanjem sveta i kvantnim zakonima, otkrivamo da je sve povezano sa svime, da ćemo ili jesmo osetili, bili, doživeli iste osećaje, emocije, događaje i trenutke kao svi ljudi koji su postojali ili će postojati na zemlji.

Kako su nastale porodične konstelacije

Poredak ljubavi – Porodični raspored/Porodične konstelacije je početkom 80-tih godina prošlog veka pod uticajem primalne terapije, transakcione analize, hipnoterapije, geštalt psihologije i različitih oblika grupne terapije, razvio i, prilagodivši ga savremenom terapeutskom pristupu, metodološki uokvirio nemački psihoterapeut, filozof, teolog i pedagog Bert Helinger. Poredak ljubavi uspešno se primenjuje na svim kontinentima, a pored popularnog naziva “Order of Love” poznat je i pod terminima “Familienaufstellung”, “Constellation Work” ili “Hellinger-Work”.

Radi lakšeg shvatanja o čemu se radi u ovim energetskim sitemima, navešću jedan od drastičnijih primera, iz knige “Priznati ono što jeste” Berta Helingera.

Kako to deluje kroz generacije? Kako to uopšte da zamislimo porodične konstelacije?

Bert Helinger: Navešću jedan zaista zastrašujući primer. Nedavno je kod mene došao jedan advokat, potpuno pometen. Istražujući o svojoj porodici otkrio je sledeće.

Prababa mu je prethodno bila udata. Za vreme trudnoće upoznala se sa drugim čovekom i zaljubila se u njega. Najednom joj je prvi muž umro, 31. decembra, u 27. godini, čak se sumnjalo da je ubijen. Imanje koje je kasnije nasledila od muža ova žena nije dala njegovom sinu, već sinu iz sledećeg braka. Time je načinjena velika nepravda.

U međuvremenu su tri čoveka iz ove porodice izvršila samoubistvo u 27. godini, i to svaki put 31. decembra. Uvidevši to, advokat se setio da je jedan rođak upravo napunio 27 godina i da se bliži 31. decembar. Odmah je otišao kod njega da ga upozori. Rođak je već bio kupio pištolj da se ubije. To je tipičan primer delovanja upletenosti.

Posle kraćeg vremena taj isti advokat mi je još jednom došao. Ovog puta i sam se nalazio u krajnje suicidalnoj opasnosti. Zamolio sam ga da stane leđima okrenut prema zidu, da zamisli pred sobom tog mrtvog muškarca i kaže mu: “Ja te poštujem i cenim. Ti imaš mesto u mom srcu. Izneću na videlo i glasno ću izgovoriti nepravdu koja ti je naneta i tako doprineti izmirenju.” Posle toga moglo se videti kako se postepeno oslobađa panike i s lica mu nestaje grč.

Od teške patnje do opšte ljubavi

Rad u polju poretka ljubavi orijentisan je ka rešenju i podvrgava se prirodnim porecima i zakonitostima koji deluju unutar porodice ili bilo kojeg sistema, dakle, podleže faktičkim kategorijama bez obzira na naše moralne kodekse. Povreda tih zakonitosti može da dovede do teških patnji i bolesti, a njihovo ponovno uspostavljanje – do isceljenja. Podvrgavanjem tim prirodnim zakonomernostima i prepuštanjem energetskim procesima u službi života, doseže se ljubav koja postaje odlučujuća i noseća snaga porodice.

Bert Helinger je ovom metodom uveo pojam – porodična savest ili savest grupe (u drugim sistemima poput poslovnih) kao i potrebu za poravnanjem nanete nepravde. Grupi u okviru koje deluje porodična savest pripadaju deca, roditelji, babe, dede, braća i sestre roditelja, kao i oni koji su drugima ustupili mesto, kao što su bivši partneri ili partneri roditelja itd. Ako bi se nekom od njih nanela nepravda, u okviru grupe javila bi se nesavladiva potreba za poravnanjem.

To znači da će kasnije neko još jednom iskusiti i pretrpeti nepravdu nanetu nekome u prethodnoj generaciji, da bi na taj način nepravičnost mogla konačno da bude dovedena u red. To se naziva – sistemsko prinudno ponavljanje. Ali ova vrsta ponavljanja nikada i ništa ne dovodi u red.

Oni koji su na sebe “morali” da preuzmu sudbinu nekog drugog ko je bio odbačen, nepravedno su opterećeni grupnom savešću koja će se manifestovati na različite načine, kroz čitav niz životnih problema.

U Porodičnim konstelacijama ulazimo zajedno u emotivni trenutak prepoznavanja energije (emocije, događaja) koja je zakočena, zaboravljena u vremenu, a koja nam je smetala u razvoju lične sudbine, mi se fokusiramo na nju, otpuštamo je i menjamo. Ako kažemo da je informaciona energija zapravo Polje, onda su sve informacije zapamćene. Polje ne briše sećanje, samo ono nije dostupno svima u datom trenutku. Nama je dostupno ono sa čime smo mi povezani kroz naše kolektivno sećanje, ali sa kojim smo povezani nekom emocijom.

Još jedan autor knjige o Porodičnom poredku, psihijatar Mark Wolynn, u svojoj knjizi “Nije počelo sa tobom” (“It didn’t start with you”) opisuje vezu neobjašnjivih trauma sa stvarnim tragičnim događajima koja su bila skrivena u porodici a koja su se ispoljila na zanimljiv način. Primeri poput nevino osuđenog čoveka koji je otkrio kroz rad da je njegov otac počinio ubistvo i nije odgovarao za njega ili primer žene koja je patila od klaustrofobije i koja je kroz rad otkrila koliko je to njeno stanje povezano sa činjenicom da su roditelji njenog oca stradali u gasnoj komori tokom drugog svetskog rata zaista nas ostavlja sa pitanjem čije živote mi živimo?

* Autor teksta je sertifikovani sistemski i porodični konstelator; za porodične konstelacije možete se informisati na Facebook stranici

OSTAVI KOMENTAR

Uneti komentar
Uneti ime ovde

Dopašće ti se i ovo:

Zaprati @moodiranje.rs na Instaću :)

RANDOM STUFF:

spot_img