Rad od kuće: izazovi, prednosti i šansa za razvoj

Ovih dana je rad od kuće postao centralna tema za mnoge, pa čak i za one koji nisu nikada mislili ni očekivali da će na ovaj način raditi.