fbpx
Sunday, September 25, 2022

NAJČITANIJE

Karijera i biznisUčenje jezika – Lekcija 2: Internacionalni ispiti stranih jezika kao šansa za...

Učenje jezika – Lekcija 2: Internacionalni ispiti stranih jezika kao šansa za napredovanje

Veliki broj univerziteta i institucija priznaje oba ispita, i TOEFL i IELTS, pa je u tom slučaju za vas sasvim nevažno za koji ćete se odlučiti, a faktori koji vam mogu pomoći su termini, cene i mesto i način polaganja ovih ispita.

Učenje engleskog jezika odavno više nije dodatna aktivnost, posebna privilegija samo za neke. Ovo je obavezna veština modernog doba, pa bilo da se radi o kursevima jezika za decu ili je u pitanju kurs engleskog jezika za odrasle.

Šta kad završite kurs engleskog jezika

Pre svega, nije isto ako krenete da učite engleski kao dete, pre 6. godine života ili kao odrasli. Iako je učenje u kasnijem dobu studioznije, daleko su bolji rezultati ukoliko vaše dete upišete čim pre. Ipak, naravno da ima nade i ukoliko se zateknete sa 20, 30 godina, pa i ako ste penzioner i želite da otkrijete neku novu kulturu ili iskoristite sve što pruža recimo poznavanje engleskog jezika. Komunikacija je globalna, a jezik kao što je engleski odavno nije više samo namenjen zabavi.

NIVO ZNANJA vs. SERTIFIKAT STRANOG JEZIKA

Pre svega, moramo da razlikujemo nivoe znanja i jezičke sertifikate.

Nivoi znanja su samo odrednice, okvirno određenje dokle ste stigli u poznavanju jezika, ili potvrda prisustvovanja kursu koju dobijate na kraju godine polaganjem određenog ispita.

Ovi nivoi znanja ne mogu biti zvanična potvrda kada aplicirate na studije ili poslove u inostranstvu (uglavnom), ali vam itekako znače u trenutku u kojem se spremate za polaganje određenog sertifikata, jer ne radite samo na poboljšanju jezičkih veština, već se bukvalno pripremate za format polaganja određenog sertifikata.

Nivoi su određeni CEF-om i obuhvataju:

  • A1 – početnik (beginner)
  • A2 –bazično znanje, može da se sporazumeva u osnovnim stvarima (elementary)
  • B1 – srednji nivo, može samostalno da se komunicira (intermediate)
  • B2 – srednji nivo, solidno znanje jezika, moguć je upis recimo osnovnih studija, a često i master studija (upper – intermediate)
  • C1 – akademski nivo, dobro poznavanje gramatike i vokabulara, nemanje nikakvih poteškoća u korišćenju, fluentnost odnosno tečno izražavanje. (advanced)
  • C2 – potpuna fluentost. Uglavnom podrazumeva studente koji su završili engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu ili polaznike koji su položili Proficiency (very advanced)

Dakle, nivo jezika nije isto što i položen test tojest posedovanje jezičkog sertifikata, niti se isto tretira u aplikaciji za dalje studije ili život.

Kakve se mogućnosti ukazuju ukoliko završite neki kurs engleskog jezika?

Pre svega, treba da razlikujete svoje potrebe i namere. Nije isto ukoliko planirate da svoje školovanje nastavite u recimo Americi ili nekoj od zemalja EU ili pak baš u Velikoj Britaniji.

Da biste dotle stigli, potrebno je da položite, najčešće, testove kao što su TOEFL ili IELTS, a nekada je dovoljno da pokažete da imate diplomu relevantne institucije nivoa B2 ili FCE, CAE ili Proficiency Kembridž ispit odnosno diplomu. FCE, CAE i  CPE su dakle internacionalno priznate diplome, a važno je znati da su one, za razliku od TOEFL i IELTS testova kojima je trajanje validnost dve godine, trajnog tipa, a da su primenjive kako u poslovnom, tako i u akademskom oktruženju, pa ukoliko ste recimo položili CAE ili Proficiency ili First Certificate kao tinejdžer, važiće vam zauvek.

Šta je TOEFL test engleskog?

TOEFL (Test Of English as a Foreign language) je test iz engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija zahtevaju položen TOEFL ispit, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u EU i šire.

Šta je IELTS test engleskog?

IELTS (International English Language Testing System) test je test osmišljen sa namerom da proceni relevantne jezičke sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik jezik zvanične komunikacije. Univerziteti, ustanove, kao i mnogi poslodavci u ovim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju pre svega IELTS kao dokaz o poznavanju engleskog jezika.

U čemu je razlika između testova TOEFL i IELTS?

TOEFL i IELTS su međunarodno priznati ispiti kojima se dokazuje postojeći nivo znanja engleskog jezika. Ono što im je zajedničko je to da kandidati tokom polaganja ovih ispita osvajaju određeni broj poena tj. dobiju odgovarajuću ocenu. To znači da ove ispite ne možete da padnete ili položite, samo možete da steknete dovoljan ili nedovoljan poena koji varira u zavisnosti od toga za šta vam je određeni rezultat potreban. Nije isto ako polažete ove ispite za dobijanje recimo državljanstva ili za upis na master studije, a obe ove stavke pak dalje variraju.

Veliki broj univerziteta i institucija priznaje oba ispita, i TOEFL i IELTS, pa je u tom slučaju za vas sasvim nevažno za koji ćete se odlučiti, a faktori koji vam mogu pomoći su termini, cene i mesto i način polaganja ovih ispita.

Mnogo vam je lakše ukoliko ustanova u kojoj se spremate ujedno i organizuje polaganje, a u Srbiji je jako malo autorizovanih centara za polaganje TOEFL ispita recimo.

S druge strane, postoje ustanove koje isključivo traže baš samo IELTS ili samo TOEFL. Upravo zato je važno da ne rasipate resurse, novac i vreme i da se informišete blagovremeno kako biste bili sigurni da se prijavljujete za polaganje pravog, odnosno baš onog ispita engleskog koji vam je potreban. Bitno je znati i da su rezultati oba ispita validni dve godine od datuma polaganja. Ovo ne važi za recimo regularne diplome, kao ni za Kembridž ispite tipa FCE, CAE i Proficiency.

TOEFL i IELTS ispiti, kao i Kembridž ispiti, imaju četiri dela i testiraju četiri jezičke kompetencije – razumevanje pročitanog teksta (Reading), razumevanje odslušanog teksta (Listening), pisano izražavanje (Writing) i usmeno izražavanje (Speaking). Postoje i razlike u samom načinu polaganja.

TOEFL ispit se polaže isključivo putem kompjutera (čak se i usmeni deo, koji obično ima formu ličnog razgovora sa ispitivačem, pri polaganju TOEFL ispita snima i predstavlja odgovor na nešto što ste prethodno pročitali ili odslušali), dok se IELTS polaže na papiru, izuzev u nekim ispitnim rokovima kada ga je moguće polagati putem kompjutera. Svakako se i na usmenom delu IELTS ispita razgovara sa ispitivačem.

Polaganje TOEFL ispita traje oko 4 sata, a IELTS ispita 2,5 sata. Napominje se da usmeni deo IELTS ispita traje 15-ak minuta, a imajte u vidu da on ne mora da bude uopšte zakazan za isti dan kao i pismeni deo.

Polaganja se vrše najčešće subotom za oba ispita.

Za TOEFL ispit se prijavljivanje i uplata vrše isključivo putem Interneta, i to na sajtu www.toefl.org, a za IELTS ispit uplatom u prostorijama Britanskog saveta u Beogradu.

Cena TOEFL ispita i cena IELTS ispita

Cena im je slična – 200 $ je TOEFL, a 25 000 dinara IELTS. Rezultati ispita su dostupni dve nedelje nakon polaganja (15 dana je potrebno za TOEFL i 13 dana za IELTS).

TOEFL i IELTS pripremni kursevi jednako traju i fond časova je isti, a razlikuju se udžbenici i materijali koji se koriste tokom kursa jer su prilagođeni konkretnom ispitu.

Program pripreme za TOEFL je zahtevniji i potrebno je veoma dobro predznanje da biste se pripremali po programu za taj ispit.

Za IELTS – pripremni kurs pored zahtevnijeg programa postoji i program pripreme koji je primereniji nižem nivou znanja pa je stoga preporučljiv onima koji zbog slabijeg predznanja ne mogu da prate pripremu za TOEFL, a svejedno im je koji ispit polažu.

Datume, cene i lokacije za polaganje IELTS ispita možete pogledati OVDE.

Datume, cene i lokacije za polaganje TOEFL ispita možete pogledati OVDE.

OSTAVI KOMENTAR

Uneti komentar
Uneti ime ovde

Dopašće ti se i ovo:

Zaprati @moodiranje.rs na Instaću :)

RANDOM STUFF:

spot_img