Ovih 15 minuta mogu te poštedeti godina, pa i decenija mučenja

Sad za trenutak zastani i seti se svih onih stvari koje si planirao da uradiš ili doživiš.